MIESTA_KRUPINA

Naša výprava za históriou nášho mesta mala 6 hlavných cieľov:
Vartovka / Štramploch / Kostol Panny Márie / Husitská bašta / Mestské hradby / Podzemné katakomby

ODKAZ   >>> video <<<

TEXT - VARTOVKA

Vartovka v Krupine je strážna veža štvorcového pôdorysu vysoká približne 13 metrov. Postavená bola okolo roku 1564. Jej hlavnou úlohou bolo, spolu s ďalšími vartovkami na okolí, informovať o blížiacom sa nebezpečenstve. Napríklad o blížiacich sa Turkoch alebo povstaleckých či cisárskych vojskách. Dnes Vartovka slúži ako rozhľadňa na široké okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Peší prístup je z centra Krupiny po modrej značke. Príjemná prechádzka k nej trvá približne jednu hodinu.

ODKAZ   >>> video <<<

TEXT - ŠTRAMPLOCH

Štrampľoch sa nachádza východne od centra Krupiny, medzi mestom a rekreačnou časťou Tepličky. Ako z názvu vyplýva kedysi to bol kamenný lom.  Tieto úkryty v 19. a 20. storočí pravdepodobne slúžili ako provizórne obydlia miestnej chudoby, aký bol však ich pôvodný účel, to sa dodnes s určitosťou nevie. Podľa niektorých mohlo ísť o turecké skrýše zo 16. – 17. storočia, ktoré sa spomínajú i v niektorých historických prameňoch, tiež to ale mohli byť pivnice, či dokonca kúpele. Tak či onak, dnes sú Turecké studne obľúbeným oddychovým miestom. V lokalite sa nachádza drevený stôl s lavicami a informačná tabuľa.

ODKAZ   >>> video <<<

TEXT - KOSTOL PANNY MÁRIE

Prvé zmienky o tomto kostole pochádzajú z 13-teho storočia. Kostol patrí medzi najstaršie farské mestské kostoly spolu s banskoštiavnickými kostolmi. V roku 1676 postihol kostol veľký požiar. Kostol tvorí trojloďová románska bazilika postavená nemeckými kolonistami.Okrem tejto stavby existoval v Krupine starší, dnes zaniknutý Kostol sv. Petra.

ODKAZ   >>> video <<<

Bašta

Táto fotogaléria je prázdna.

TEXT - HUSITSKÁ BAŠTA

Postavená je v blízkosti rímsko-katolíckeho Kostola Narodenia Panny Márie v Krupine v centre mesta. Pravdepodobne ide o najstarší objekt mesta, pochádzajúci ešte zo stredoveku. Ako uvádzajú historici a mestské dokumenty z minulosti (i súčasnosti), baštu, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia, postavili pravdepodobne na pokyn Jana Jiskru z Brandýsa okolo roku 1440.

ODKAZ    >>> video <<< 

Hradby

Táto fotogaléria je prázdna.

TEXT - HRADBY

Stredoveká pravdepodobne palánková (drevozemná) ohrada po storočí doslúžila, pretože nové metódy boja, predovšetkým delostrelectvo, vyžadovali mohutné kamenné opevnenie. V rámci nového opevnenia boli ako prvé postavené asi mestské brány, ktoré ohraničili najdôležitejšie budovy mesta
a súkromné domy bohatých mešťanov. Predmestie so slovenským obyvateľstvom ostalo za bránami. Hradby takto na prahu novoveku konzervovali rozlohu starého nemeckého stredovekého mesta.

ODKAZ   >>> video <<<

Podzemie - katakomby

Táto fotogaléria je prázdna.

TEXT - PODZEMIE


Rozsiahle podzemné chodby sú pod celým mestom a dodnes nie sú zmapované. Predpokladá sa, že slúžili ako úkryt v prípade nebezpečenstva.  Vznikli sekaním do tufového podložia a postupne dosiahli rozsiahle rozmery a sú takmer pod každým domom v starom meste. Niektoré si obyvatelia prebudovali na pivnice. Ich pôvod sa hľadal i v možnej baníckej činnosti obyvateľov, pravdepodobnejšie je však, že boli určené na skladovanie potravín a iných zásob.

ODKAZ   >>> video <<<